Kippenproject H003MUF

Hiernaast de lokale contactpersonen voor dit project.

Leden van de Woman’s Guild van de kerk in Mufakose kopen kleine kuikentjes die ze zes weken lang voeren. Dan worden ze geslacht en als grote kip verkocht. Van de opbrengst worden nieuwe kuikens gekocht en wordt het kerkbebouw gerenoveerd en vergroot.

De Woman’s Guild wordt gevormd door de vrouwen van de gemeenschap met als hoofddoel elkaar te helpen, gemeenschappelijke belangen te behartigen, bijvoorbeeld handel, maatschappelijk welzijn, elkaar helpen bij ziekte, doorpraten over de opvoeding van kinderen, enz.

Volg de ontwikkelingen via onze facebookpagina.