Zambia

Noodhulp Ndola

De sloppenwijken rond de grote steden in Zambia zijn wijken waar mensen wonen die door geldgebrek of woningnood geen betere woning kunnen krijgen. Vaak zijn ze van het platteland naar de grote stad getrokken om werk en een beter bestaan te vinden. De hut woningen zijn vaak opgebouwd uit bouwafval en andere restmaterialen. Armoede is de voornaamste reden waarom mensen geen woning kunnen krijgen en daarom een huis bouwen in een sloppenwijk. Men kan de maandlasten of de huur van een normaal huis niet opbrengen.

In zo’n arme wijk van Ndola woont en werkt ds. Rodwell Chipeta met zijn vrouw sinds december 2011. Daarvoor woonden ze in Lusaka. Ze zijn erg arm en hebben soms dagenlang niets te eten. Elke dag moet er water gehaald en soms gekocht worden. Ondanks het feit dat er weinig te eten is kiezen hij en zijn vrouw er toch vaak voor om buskaartjes te kopen om naar hun gemeente te kunnen gaan. Een deel van de gemeente woont namelijk erg ver bij de kerk vandaan en komt bijeen in een zgn. prayerhouse. De afstand is te ver om te lopen (verder dan twintig kilometer).
Van het geld dat we sturen voor noodhulp wordt eten, zeep en soms wat kleding gekocht voor alleenstaande bejaarden en voor weeskinderen (t.g.v. aids). Ook wordt voor een aantal van hen schoolgeld betaald, want alleen dan hebben ze kans op een betere toekomst.

In 2012 is er geprobeerd om met het fokken van kippen wat geld te verdienen. De kuikens werden aangeschaft met een kleine lening van Wij willen helpen. Helaas hebben ze in dit project heel veel tegenslag gehad en is er geen geld mee verdiend maar is er met verlies gedraaid. Omdat we niet duidelijk kunnen krijgen waar dit precies aan ligt (behalve de tegenslagen in de omstandigheden waardoor er een aantal kippen doodgegaan is) hebben we besloten om het overgebleven geld niet meteen opnieuw in te zetten voor de aankoop van nieuwe kippen. Het overgebleven geld is daarom gebruikt voor de bouw van een nieuw toiletgebouw bij de kerk in Ndola, waar grote behoefte aan is.

Bij de kerk in Ndola is geen toiletgebouw. Dat betekent dat er weinig mogelijkheden zijn voor gemeenteopbouw. Mensen kunnen niet lang bij het kerkgebouw blijven op zondag na de kerkdiensten, want ze kunnen niet naar het toilet. Bovendien wonen ze te ver bij het kerkgebouw vandaan om door de weeks nog te vergaderen of iets dergelijks, dat moet allemaal op zaterdag of zondag gebeuren. De avond is in Afrika niet geschikt om te vergaderen, de mensen liggen allemaal om half negen in bed en staan ’s morgens om half zes, zes uur weer op. Een heel ander ritme dus.
Er is afgesproken om dit toiletgebouw voor de helft met geld van Wij willen helpen te bouwen. Het geld dat is overgebleven na de verkoop van de kippen is aangewend om een begin te maken met de bouw van het toiletgebouw.

Hier twee foto’s van de bouw van het toiletgebouw

toiletgebouw_ndola1 toiletgebouw_ndola2

Ook door henzelf is wat geld bij elkaar gebracht, maar dat was niet zoveel. We wachten even rustig af wat er nu gebeurt en of ze het daar voor elkaar krijgen om zelf ook de helft bij te dragen. We gaan in stappen van ongeveer 500 euro, wat heel erg veel geld is voor hen.

In november hebben Pieter en Linda Zuidhof een bezoek gebracht aan Ndola om te kijken wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn om hier iets van de grond te krijgen met bijvoorbeeld kleine leningen.