ANBI link

Wij voldoen aan de voorwaarden van de belastingdienst en zijn een ANBI erkende organisatie. Wij willen transparant zijn en duidelijk laten zien wie wij zijn, wat wij doen en wat wij met het geld van de donateurs doen. Hebt u vragen? Schroom niet contact met ons op te nemen.

Naam  Stichting Wij Willen Helpen
Contactgegevens (bezoekadres alleen op afspraak):

adres: Waanderskamp 24
postcode/plaats: 7721 VA Dalfsen
website: www.wijwillenhelpen.nl
email: info@wijwillenhelpen.nl

RSIN en KVK nummers

RSIN nummer: 8220.31.000
KvK nummer: 08219490
Incassant ID: NL 70ZZZ082194900000
Bankrekening: NL54RABO0106596748

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Wij Willen Helpen bestaat uit:

Bernhard Jonker voorzitter tel. 06-29530871
Wim Holtrust secretaris tel. 06-25536523
Henk Kisteman penningmeester tel. 06-12089024

Doelstelling

Stichting WWH is een hulpverleningsorganisatie die hulp wil bieden aan mensen die in hun eerste levensbehoeften bedreigd worden. WWH ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus in praktijk te brengen. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat er een christelijke opdracht is om te zien naar de  medemens. WWH realiseert zich de ongerechtigheid van weelde in de westerse wereld en zoveel ellende en armoe elders in de wereld. WWH stelt dat ze dan niet stil mag en wil blijven zitten. Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt Stichting WWH zich op de verzelfstandiging van de doelgroep door het ondersteunen van verschillende projecten.

Activiteiten

1. Noodhulp: Als de mensen achter WWH ergens in de wereld met armoede in aanraking komen, komt WWH in actie met noodhulp. WWH helpt direct met de financiering van voedsel, kleding en medicijnen.
2. Structurele hulp: Duurzame hulp zodat de mensen op eigen benen verder kunnen, dat is structurele hulp. WWH werkt in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.
3. Financiële adoptie: Sponsors ondersteunen een oudere, kind, gezin of student op basis van een vast maandbedrag. Met deze vorm van financiële adoptie helpt WWH de allerarmsten in de vorm van voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Ook op langere termijn.

Periodieke giften
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
Voor informatie zie de site van de belastingdienst.
Hier kunt u de overeenkomst downloaden, maar u kunt ook een email sturen naar info@wijwillenhelpen.nl en wij nemen contact met u op.

Beloningsbeleid
Bestuurders doen hun werk geheel vrijwillig en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.

Beleidsplan
Ons beleidsplan kunt u hier vinden.

Jaarrekening
Via deze link komt u bij de Jaarrekening 2022

Jaarverslag
Hier vindt u het Jaarverslag 2022

Bovenstaande informatie publiceren we ook op het platform van Geef.nl. Dit kunt u bekijken door op onderstaand logo te klikken.