Werkwijze

Wij hebben een bankrekening geopend waarop we zelf maandelijks een bedrag storten. Maar we durven u ook te vragen of u iets wilt geven om deze mensen te helpen. Dat kan door middel van een gift of door regelmatig een vast bedrag op de rekening te storten, dat laten we graag aan iedereen zelf over.

Waarom gingen we niet via een hulpverlenende instantie aan het werk? Het blijkt een langzaam en moeilijk traject te zijn om ‘onze mensen’ in een bestaande organisatie onder te brengen. Het regime van Mugabe zorgede er voor dat veel instanties niet veilig in Zimbabwe hun werk konden doen. Voor ons was ‘niets doen’ geen optie. Daarom hebben we zelf dit initiatief genomen, houden het klein zodat  we sneller van start konden en flexibel kunnen reageren op veranderingen. Deze mensen kennen en vertrouwen wij, zodat het geld wel goed terecht komt. We hebben daar met hen ook afspraken overgemaakt en via o.a. Whattsapp krijgen wij regelmatig verslag en foto’s.

Mochten er in de toekomst andere mogelijkheden zijn om via andere wegen ons werk uit te bouwen, dan staan we daar natuurlijk open voor. In Zimbabwe leeft de hoop dat er verbetering in de situatie komt als het politiek allemaal weer wat stabiel is en er veranderingen doorgevoerd worden, al lijkt dit wel een lange weg te worden. In Zambia is de armoe een dagelijkse gast en was dat ook al. Hierin zien we voorlopig geen verandering komen.

Uw hulp en gebed voor Afrika zou erg fijn zijn. We worden zo nu en dan blij verrast met enthousiaste reacties maar ook gulle giften. Huwelijksjubilarissen die hun feest afsluiten met een mooie gift naar Wij Willen Helpen, eenmalige giften maar ook structurele giften voor langere termijn worden toegezegd. Ook bedrijven die een deel van hun winstuitkering schenken. Dit maakt ons dankbaar en stil. Tegelijk beseffen we ons dat we dus nog harder aan het werk moeten om projecten goed van de grond te krijgen.
Ondertussen lopen er ongeveer 35 projecten. We willen u op de hoogte houden hoe het allemaal gaat en of er verandering in de situatie van deze mensen is. Daarvoor hebben we deze website gemaakt waarop de laatste informatie staat. Verder hopen we zo af en toe een digitale nieuwsbrief rond te sturen. Hiervoor kunt u zich inschrijven door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@wijwillenhelpen.nl  Maar natuurlijk kunnen jullie ons ook altijd bellen.