Motivatie

Wij zijn niet rijk. Maar van wat we hebben, willen we weggeven. Wij kunnen niet de armoede en andere wereldproblemen oplossen. En we halen het journaal niet met wat we doen.

Toch maken we veel verschil voor de mensen die voor ons een gezicht gekregen hebben in Afrika. Door de verhalen die we van en over hen hoorden hebben we ze een beetje leren kennen. We weten hoe ze leven, hoe ze moeten lijden onder armoede. En hoe ze ertegen proberen te vechten. We horen dat ze het onderwijs voor hun kinderen niet kunnen betalen. Dat ze hun kinderen vaker niet dan wel te eten kunnen geven.

Wij Willen Helpen wil hulp bieden aan mensen die gebrek hebben aan de eerste levensbehoeften. We ondersteunen persoonlijke initiatieven en lokale kerken, een praktische invulling van naastenliefde. Door het regime in Zimbabwe zijn lokale kerken voor ons de enige betrouwbare ingang om hulp te bieden. Wanneer er een roep om hulp komt van iemand waar je van houdt, dan laat je die niet in de steek maar ga je toch over tot actie: dan bid je voor hen en dan geef je iets van je geld, je vrije tijd en je talenten.

Onze hulp is er op gericht om de mensen daar te helpen structureel in hun eigen levensonderhoud te voorzien. En de mensen voor wie dat nog niet mogelijk is geven we eerst vis in plaats van een hengel.