Gardeningproject C003KEN

Spring Munesu

Hiernaast de lokale contactpersoon voor dit project.

In 2015 werd in Kenedia een kippenproject gestart, wat echter niet goed liep. Er waren veel achterstallige betalingen die mensen ook later niet konden voldoen vanwege de armoede, daarom is het kippenproject gestopt en van het geld dat er over was is een pomp gekocht en zaad voor een groentetuin. Doel: reparatie kerk Kenedia, deze stond er in 2013 al slecht bij en is een half jaar na ons bezoek in 2017 ingestort.

De Evangelist, Spring Menusu, heeft inmiddels een groentetuin aangelegd waarvoor hij dus een pomp, slangen, chemicaliën-spuit en zaden heeft gekocht. Hij had alleen geen geld meer voor een kruiwagen om de pomp van en naar de tuin te brengen. Een sponsor heeft ervoor gezorgd dat Spring nu een kruiwagen heeft en de tuin van water kan voorzien. Tevens kan hij nu zelf de pomp vervoeren van en naar het land. Spring Menusu is een albino, wat voor hem het werken in de zon erg zwaar maakt en zijn gezichtsvermogen is ook erg slecht. Zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn juist het tegenovergestelde. Wat zijn wij blij met zijn inzet.

Volg de ontwikkelingen via onze facebookpagina.