Kippenproject B006SIZ

Paul Banda
Winston Banda

Hiernaast de lokale contactpersonen voor dit project.

Een groep jongeren van de kerk in Sizinda is een kippenproject gestart eind 2015. Dit kippenproject is heel kleinschalig begonnen maar loopt nog steeds. Van de winst is een kippenstal gebouwd op het goed beveiligde terrein van de kerk. Van de winst is 10% voor de kerk, iets voor de deelnemers en de rest wordt weer geïnvesteerd in het project zodat het kan groeien.

Volg de ontwikkelingen via onze facebookpagina.