Oeganda-Willemijn

Willemijn Wubs heeft in 2018 een half jaar stage gelopen bij het opvangcentrum Agapè in Oeganda. Agapè zet zich in voor de straatjongens in Kampala. Ze hebben een opvangcentrum waar jongens elke dag kunnen komen voor eten, schoollessen, activiteiten en hygiëne. En Agapè heeft een tehuis waar een groep jongens voor drie maanden kan wonen. In deze drie maanden wordt contact gelegd met familie van de jongens en worden ze begeleid om weer terug te keren naar familie. 

 

Willemijn vertelt:  “Ik heb een half jaar bij deze organisatie meegelopen en ook jongens begeleid bij de terugkeer naar huis. Ik ben toen met een jongen meegegaan naar zijn dorpje om hem weer terug te brengen bij zijn moeder. Maar toen ik hem 3 weken later weer in Kampala op straat zag raakte dat mij diep. Hoe kon het dat hij weer op straat terug was? Waar was het mis gegaan? Ik ben met de leiding in gesprek gegaan en ze vertelden dat het financieel erg lastig is om goede begeleiding te geven aan de families. Ze wonen vaak niet in de hoofdstad en geld voor familiebezoeken is er niet. Hierdoor komen vaker straatjongens weer op straat terecht. 

Ik wil heel graag terug naar Oeganda om me hier voor in te zetten. In februari 2021 vertrek ik voor twee jaar. Om samen met de lokale organisatie de begeleiding aan families te verbeteren. Ik wil u graag vragen voor sponsering aan dit opvangcentrum Agapè zodat er meer ontwikkeling kan komen op dit gebied. Hiervan kunnen familiebezoeken betaald worden, en eventuele cursussen voor het personeel.” 

 

Helpen jullie mee?
Dat kan individueel, samen, als groep of bedrijf. Om Willemijn er te laten wonen en leven is er 100 euro per maand nodig, wat er meer binnenkomt gaat naar het opvangcentrum.

 

Willemijn Wubs wil je graag meer informatie over dit project vertellen. Mail gerust met haar: willemijnwubs@hotmail.nl.

Of maak direct je bijdrage over naar ons bankrekeningnummer NL54RABO0106596748 o.v.v. Willemijn.