Oeganda-Willemijn

Willemijn Wubs heeft in 2018 een half jaar stage gelopen bij een opvangcentrum voor straatjongens. In 2021 is ze teruggegaan om vrijwilligerswerk te gaan doen bij het project M-Lisada. Dit Project zet zich in voor straatkinderen en kwetsbare jongeren uit de omgeving. M-Lisada richt zich vooral op de talenten van de kinderen en geeft les in koken, naaien, dans, muziek, zang en turnen. Ook kijken ze naar de toekomst van een kind. M-Lisada heeft een school waar kinderen die gesponsord worden heen kunnen en er wordt gekeken naar het terugplaatsen van de kinderen bij hun families. Daarnaast geven ze ook voorlichtingen aan families in de omgeving, en sloppenwijken.

 
In Oeganda zijn erg veel straat/arme kinderen. Er is geen geld voor school of door moeilijke omstandigheden komen ze op straat. Organisaties die zich voor deze kinderen inzetten worden niet door de overheid gesteund en zijn dus helemaal afhankelijk van sponsors.
 
 

Helpen jullie mee?

Dat kan individueel, samen, als groep of bedrijf. Om Willemijn er te laten wonen en leven is er 100 euro per maand nodig, wat er meer binnenkomt gaat naar het opvangcentrum.

Willemijn Wubs wil je graag meer informatie over dit project vertellen. Mail gerust met haar: willemijnwubs@hotmail.nl.

Of maak direct je bijdrage over naar ons bankrekeningnummer NL54RABO0106596748 o.v.v. Willemijn.